เวลาทำการ

11.00 - 20.00 วันอังคาร - วันอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม

phone 064-654-6414
login

คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

IMG-6326  

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ ทุกเพศทุกวัย 

 

Bronze Program เหมาะสำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี 

21 รายการ ราคา 2,027 บาท 

 

Silver Program เหมาะสำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี  

เริ่มมีภาวะอ้วน มีโรคประจำตัว มีสมาชิกครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง 

ต้องการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ  

26 รายการ ราคา 3,711 บาท 

 

Gold Program  เหมาะสำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 30 ปี  

เริ่มมีอาการของระบบสมดุลฮอร์โมนพร่อง เช่น สุขภาพผิวเปลี่ยนแปลง ผิวแห้ง มีริ้วรอยอ้วนง่าย ลดน้ำหนักยาก, คุณภาพการนอนหลับผิดปกติ,อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า,ความต้องการทางเพศลดลง เป็นต้น 

 36 รายการ ราคา 7,461 บาท 

 

Platinum Program เหมาะสำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 40 ปี  

ต้องการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

คัดกรองความเสี่ยงของโรคมะเร็ง และตรวจสารโลหะหนักสะสมในเลือด 

39 รายการ ราคา 7,858 บาท 

 

Diamond Program  

เหมาะสำหรับบุคคลที่อายุมากกว่า 40 ปี  

ต้องการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

คัดกรองความเสี่ยงของโรคมะเร็ง และตรวจสารโลหะหนักสะสมในเลือด 

ตรวจเช็คความสมดุลของระบบฮอร์โมน 

53 รายการ ราคา 13,292 บาท 

 

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ 

 

กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) 

กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะมีผลต่อผลการตรวจบางอย่าง 

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย 

หากกําลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามคําแนะนําของแพทย์ และควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ 

ควรหลีกเลี่ยงการตรวจปัสสาวะในช่วงมีประจำเดือน  

           **สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรให้ประจำเดือนหมดไปก่อนอย่างน้อย 3 วัน หรือถ้าต้องการตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

 

 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการตรวจและเจาะเลือด เช่น เสื้อแขนสั้น หรือเสื้อที่ม้วนข้อพับแขนได้ 

 

สื่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันตรวจสุขภาพ 

หากมีโรคประจําตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ กรุณานําผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย 

 

 

 


นัดหมายแพทย์