เวลาทำการ

11.00 - 20.00 วันอังคาร - วันอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม

phone 064-654-6414
login

ตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Covid-19 

Covid-19 Antibody Level Test 

ตรวจดูภูมิวัคซีน COVID-19  หลังจากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เพื่อตอบสนองตอสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดจากโรคติดเชื้อ Covid-19 จึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจหาภูมิต้านทาน (antibody) ของร่างกาย มนุษย์ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเปนการตรวจวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณของภูมิตานทานชนิด IgG ต่อ Receptor-binding Domain (RBD) บน Spike (S) Protein 

LINE_ALBUM_Covid-19 Antibody Level Test_๒๑๑๒๐๓_1

ตรวจภูมิต้านทานเชิงปริมาณชนิด IgG ต่อ RBD บน Spike (S) Protein ด้วยหลักการ Chemiluminescence Immunoassay ผานเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (automation) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยเทียบกับ การตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณในรูปแบบ Plaque Reduction Neutralization Test ที่ถือเป็น Gold Standard ในการตรวจหาความสามารถ ในการยับยั้งเชื้อไวรัสของภูมิคุ้มกันแล้วพบว่ามีความสัมพันธสอดคล้องกัน 

 

การมีภูมิต้านทานจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้ 

 

การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19   

LINE_ALBUM_Covid-19 Antibody Level Test_๒๑๑๒๐๓_0

ข้อควรคำนึงในการตรวจ และแปลผลทางห้องปฏิบัติการ 

1.กรณีที่ผลตรวจภูมิต้านทานให้ผลเป็นลบนั้นไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าไม่มีการติดเชื้อหากสงสัยว่ากำลังติดเชื้อให้ใช้วิธีตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีมาตรฐาน หรือหากมีข้อสงสัยอาจพิจารณาตรวจซ้ำ  

2.การให้ผลบวกลวง(False Positive) อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (Cross-reactivity) กับภูมิคุ้มกันอื่น  ในร่างกาย ที่มีอยู่ก่อนแล้ว  

3.ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการตรวจพบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสSARS-CoV-2 จะสามารถป้องการติดเชื้อซ้ำได้หรือไม่ 

4.ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวได้

 

Package ตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อก่อโรคที่ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก 

สามารถนัดหมายเข้าตรวจที่ไธรฟ์ เวลเนส คลินิก โดยไม่จำเป็นต้องงดอาหาร น้ำ หรือยา 

ใช้วิธีการเจาะเลือดประมาณ 3 cc.โดยจะทราบผลภายใน 2-5 วัน  

 

ผู้ที่สามารถตรวจได้ 

1.บุคคลทั่วไป 

2.ผู้ที่ฉีดวัคซีน Covid-19 ครบ 2 เข็ม 

 

ราคา 1,900 บาท 


นัดหมายแพทย์