เวลาทำการ

11.00 - 20.00 วันอังคาร - วันอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม

phone 064-654-6414
login

วัยหมดประจำเดือน  หมายถึง ช่วงเวลา ในชีวิตของผู้หญิงที่ระบบการสืบพันธุ์มีลดลง และสิ้นสุดการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งมักเกิดขึ้นช่วงอายุประมาณ 45-55 ปี และมีลักษณะเฉพาะ เช่น การลดระดับฮอร์โมนหญิง โดยมักเกิดอาการต่างๆ เช่น ฮอร์โมนผิดปกติ อารมณ์เสีย ปัญหาการนอน และอาการทางกายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

messageImage_1712123723191_0

 messageImage_1712123735658_0 (1) 

 

อาการของวัยทอง คือ

อาการของวัยทอง สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ อาการทางร่างกาย และอาการทางจิตใจ

 1. อาการทางร่างกาย
 • ความสามารถลดลง ในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น เดินหรือขึ้นลงบันได
 • สมรรถภาพของร่างกายลดลง เช่น ข้อต่อและกล้ามเนื้ออ่อนแอขึ้น
 • ปัญหาในการนอน เช่น นอนไม่หลับ หรือตื่นกลางคืนบ่อย
 • ความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อ และรักษาความแข็งแรงของกระดูกลดลง
 • ความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคเฉียบพลัน เช่น หัวใจทำงานหนัก หรือ เบาหวาน
 1. อาการทางจิตใจ
 • อารมณ์เสีย หรือ ซึมเศร้า
 • ความเครียด
 • ลักษณะที่ความจำลดลง
 • ความเหนื่อยล้าหรือเหน็ดเหนื่อยที่ไม่สามารถอธิบายได้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในระยะวัยทองส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะการลดลงของโฮร์โมนเพศที่สำคัญ เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนเพศหญิง(เอสโทรเจน) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคลในวัยทอง

 

messageImage_1712123749421_0 (1)

 

ความสำคัญของฮอร์โมนเพศ

ฮอร์โมนในร่างกายมีความสำคัญมาก เพราะมีบทบาทในการควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศที่มีหน้าที่สร้างรูปร่างและลักษณะเพศ ฮอร์โมนเพศหญิงประกอบด้วยเอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนของผู้หญิง เมื่ออายุเพิ่มขึ้นระดับฮอร์โมนในร่างกายจะลดลง รวมถึง ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ที่มีอยู่ในร่างกายของผู้หญิงเช่นเดียวกับผู้ชาย   ฮอร์โมนเหล่านี้มีบทบาทในการสร้างกล้ามเนื้อและเสริมแรงผลักดันทางเพศเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัย 30 ปีขึ้นไปฮอร์โมนในร่างกายจะเริ่มลดลง โดยเฉพาะเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป ฮอร์โมนเพศของผู้หญิงจะเสียสมดุล ทำให้เกิดอาการหงุดหงิด, อ้วนบวม และภาวะเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา การเข้าสู่วัย 50 ปี เอสโตรเจนจะลดลงมาก ทำให้อาการหงุดหงิดมากขึ้น, นอนไม่หลับ, กระสับกระส่าย, ร้อนง่ายหนาวง่าย และผิวหนังเหี่ยว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงอาจประสบกับปัญหาความจำลดลง และความไม่สมดุลทางเพศ ส่วนผู้ชายมักเข้าสู่วัยทองประมาณอายุ 60 ปี และการลดลงของฮอร์โมนเพศทำให้มีอาการต่างๆ ดังกล่าว เช่น ขาดสมาธิในการทำงาน หรือความจำลดลง สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนหมดเร็ว อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น  ดังนั้นการสร้างสมดุลของฮอร์โมนเพศโดยใช้ฮอร์โมนทดแทนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้หญิงและผู้ชายในการบรรเทาอาการของวัยทองและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

การปรับสมดุลฮอร์โมน

การใช้ฮอร์โมนทดแทน (Hormone Replacement Therapy-HRT) การใช้ฮอร์โมนทดแทน เช่น ฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) และโปรเจสเทอร์โรน เพื่อช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่ลดลงในระยะวัยหมดประจำเดือน ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรงหัวใจ และกระดูกพรุน

 

messageImage_1712123761050_0 (1)

 

messageImage_1712123775859_0 (1)

 

messageImage_1712123707148_0 (1)

 

ประโยชน์ของการให้ฮอร์โมนทดแทน

 • ป้องกันโรคกระดูกพรุน
 • ป้องกันโรคหัวใจ
 • ลดอาการวัยทอง
 • ลดอาการร้อนวูบวาบ
 • ลดอาการช่องคลอดแห้ง และคัน
 • ลดอาการปัสสาวะเล็ด
 • ใช้ลดอารมณ์แปรปรวน และนอนไม่หลับ

การปรับสมดุลฮอร์โมนมีความสำคัญในการช่วยลดอาการที่เกิดขึ้น ในวัยหมดประจำเดือน แต่ควรพูดคุยกับแพทย์ก่อน ที่จะเริ่มการรักษาเพื่อประสบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล

แอคทิเวท ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัย โดยหมอตั้ม ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์จากธรรมชาติ ในการปรับสมดุลฮอร์โมน ปลอดภัย ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำ จะต้องมีการตรวจระดับฮอร์โมนโดยการเจาะเลือด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการรักษา


นัดหมายแพทย์